Sara Sjöström

Sara Sjöström är utbildad etnolog och journalist och arbetar som skrivhandledare på Högskolan i Skövde.