Martin Kragh

chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet, docent vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala

Martin Kragh är chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet och docent vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala universitet. Han disputerade 2009 på en avhandling om rysk ekonomisk historia vid Handelshögskolan i Stockholm.

08-736 93 49

Martin.Kragh@ui.se