Måndagen den 8 januari 1979 går stora delar av Sveriges befolkning tillbaka till jobbet efter jul- och nyårshelgerna. Årets första riktiga arbetsvecka är inledd, så även på det statligt ägda Systembolaget. När deras butiker, 313 till antalet, slår upp portarna efter trettondagshelgen syns ett något annorlunda tema i skyltfönstren.

Åren med den omstridda motboken


Borta för tillfället är
de sedvanliga kampanjerna för att stoppa langningen till minderåriga eller för att övertyga kunderna att hellre köpa vin än starksprit. Inte heller reklamen för de alkoholfria alternativen – med affischnamn som Åke Söderqvist, Sylvia Vrethammar och Lasse Berghagen – syns till denna januarimorgon. Istället är skyltfönstren dekorerade med affischer och dekaler som ivrigt gör reklam för Frimärkssamlarens startutrustning, och som uppmanar kunderna att börja samla frimärken istället för att konsumera alkohol.

Idag ter det sig nog som en långsökt tanke att denna skyltning skulle ha övertygat några storkonsumenter av alkohol att spola kröken till förmån för jugoslaviska frimärken.

Systembolagets frimärksskyltning är ett samarbete med det tillika statliga Posten och ingår i den mångåriga kampanjen Spola kröken. Kampanjen inleds 1971 och får på kort tid ett stort genomslag, främst tack vare att den blir tongivande inom idrottsrörelsen. Under 1970- och 1980-talets hockeymatcher och racingtävlingar hör det till vanligheterna att Spola kröken-dekalen skymtar förbi. Men då kampanjen spänner över nästan två decennier finns det bevisligen även plats för ett och annat udda inslag, såsom en butiksskyltning med bl.a. jugoslaviska frimärken med vinmotiv.

”Unna dig en rolig hobby”, en kampanj från Systembolaget. Bild ur Systembolagets historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Med sloganen ”Unna dig en rolig hobby” hålls satsningen igång i sex veckor under det sena 1970-talet. Idag ter det sig nog som en långsökt tanke att denna skyltning skulle ha övertygat några storkonsumenter av alkohol att spola kröken till förmån för jugoslaviska frimärken. Men hur mycket kampanjen idag än inbjuder till raljeri bör man ha i åtanke att frimärkssamlande var en långt mer populär hobby i Sverige anno 1979 än den är idag. I annonsmaterialet påstås det att var tionde svensk ägnar sig åt filateli.

Flaskornas flaska kommer från Limmared

Frimärkssamlarens startutrustning, som inhandlades på det lokala postkontoret, innehöll förutom en uppsättning frimärken även pincett, förstoringsglas, tandningsmätare, frimärksalbum samt ett antal broschyrer och foldrar. Detta till ett pris av 25 kronor. ”Dyrt? Varför inte spola kröken och köpa vackra frimärken istället?” var kampanjens säljargument. Klart är att den svenska alkoholkonsumtionen sjönk kraftigt under slutet av 1970- och början av 1980-talet. Huruvida Systembolagets frimärksskyltning hade något med den saken att göra får vi låta vara osagt. Och det är till denna dag oklart vilka effekter den sex veckor långa satsningen hade på den svenska filatelirörelsen.

Artikeln publicerades i vår tidskrift Företagshistoria nr 1 2015.

PRENUMERERA PÅ TIDSKRIFTEN FÖRETAGSHISTORIA HÄR