Om du vill skapa heltäckande arkiv som återspeglar ditt företags eller organisations verksamhet är det viktigt att bestämma vilken information som ska sparas för framtiden – och att därefter verkligen göra det.

Men hur ska det praktiskt gå till: när är pärmarna och filerna redo för arkivet? Vad ska man skicka, och i vilken form borde det ske? Dessa och många andra frågor om våra inleveransrutiner besvaras av arkivarierna Anna Karin Eldvik och Krister Hillerud.

Webbinariet ägde rum hos Centrum för Näringslivshistoria den 23 februari 2023.