Medverkade gjorde Martin Kragh, bitr chef för Centrum för Östeuropastudier, författaren och akademiledamoten Ingrid Carlberg, skriftställaren Anders Johnson, riksarkivarien Karin Åström Iko och historikern Orsi Husz. Från Centrum för Näringslivshistoria hördes vd Alexander Husebye, forskningschef Anders Houltz, forskaren Benito Peix Geldart och kommunikationschef Anders Sjöman. Moderator var vetenskapsjournalisten Tobias Svanelid.

Seminariet hölls 24 april 2024 på Centrum för Näringslivshistoria i Bromma.