Den 27 oktober 1955 kunde så köpcentret, som fick det självförklarande namnet Shopping, invigas. Luleå fick då inte bara Sveriges, utan eventuellt också världens, första moderna inomhusgalleria eftersom Shopping var specialbyggd för ändamålet. Planlösningen var okonventionell då det egentligen inte fanns några traditionella våningar.

Koppardalen – pelare från det första varuhuset

Hela byggnaden bestod i stället av ett antal halvplan förbundna med ramper, rulltrappor och trappor som gav intrycket av en labyrint. Mycket av ytorna utgjordes av obehandlad betong och på golven låg cementmosaik.

Tvärsnitt av inomhusgallerian Shopping, 1961. På biografen Spegeln visas Alla tiders kille, en komedi/science fiction-film med Jerry Lewis. Foto: Sune Sundahl/ArkDes.

Med dagens mått är Shopping en ganska liten galleria men den utgör fortfarande ett nav i staden. Förutom traditionella butiker hittar man här också ett populärt café och gym. Längst ned låg ursprungligen biografen Spegeln i en sal som kom att kallas Grottan på grund av sin grottlika form. Biografen stängde dock på 1980-talet och den gamla biosalongen byggdes så småningom om till affärslokal.

Olika delar av gallerian har genom åren rustats upp och genomgått ombyggnationer, men Erskines en gång stilbildande skapelse är fortfarande ett ställe där shoppingsugna norrbottningar kan träffas i ur och skur.

Göta kanal