Vid Slussen möts Mälaren och Östersjön och i många hundra år var denna plats en central del i den svenska exportekonomin. Under Stormaktstiden gick exempelvis 40% av världens järnexport genom Slussen. Den första slussen stod klar 1642 och har sedan efterföljts av tre slusskomplex (1755, 1850 och 1935).

Här kan du se var i Stockholm vi befinner oss

Vid ombyggnaden på 1930-talet byggdes också en trafikplats för att möta den ökande privatbilismen. Drivande i den processen var det legendariska borgarrådet Yngve Larsson som var fast besluten om att lösa ”Slusseneländet”. I samband med ombyggnaden av Slussen byggdes också en ny Katarinahiss. Den första Katarinahissen invigdes 1883 och erbjöd en lättnad för dem som ville ta sig från Stadsgården upp till Mosebacke torg. Nu hade den dock blivit för gammal och ersattes med en ny konstruktion 1936.

Slussen är en ständigt aktuell del av Stockholm och efter många år av planering och mycket protester har nu bygget av ”Nya Slussen” startat och den beräknas vara färdig 2025. Måhända hade Yngve Larsson känt igen mycket av den diskussion som föregick byggstarten.

Läs mer om vår julkalender och se de andra luckorna här