Lucka 5: AXE

UR ARKIVET AV: Anders Johnson 2020-12-05

Lucka 5: AXE

Sveriges första datorstyrda digitala telefonsystem utvecklades av Ericsson och svenska Televerket.

1963 kunde Ericsson som första företag i välden leverera elektroniska telestationer till amerikanska flygvapnet. 1970 bildade Ericsson och svenska Televerket ett gemensamt utvecklingsbolag, Ellemtel, för att utveckla ett elektroniskt telefonsystem.

Ellemtel lyckades under chefsingenjören Bengt Gunnar Magnussons ledning utveckla världens första datorstyrda digitala telefon¬system, AXE. 1976 kunde den första analoga stationen prövas och året efter togs den i full drift. 1978 blev den digitala versionen färdig. AXE blev en av Sveriges största exportpro¬dukter någonsin och världens mest sålda telesystem. AXE lade också grunden till Ericssons framgångar inom mobiltelefonin.

Julkalender 2020

I årets julkalender berättar vi om framgångsrika svenska innovationer. Det handlar om produkter, företag och personer – men också om idéer och företeelser, som till exempel det svenska kösystemet. Gemensamt är att de har sitt ursprung i Sverige men lämnat avtryck långt utanför det egna landets gränser.

Kalendern bygger på boken Made in Sweden, skriven av Anders Johnson (Förlaget Näringslivshistoria).

KÖP MADE IN SWEDEN HÄR