Efter att stora delar av Gamla stan förstörts i en brandkatastrof 1625, uppfördes mot 1600-talets mitt bland annat ett påkostat adelspalats åt Mårten Leijonsköld i kvarteret Pan, mellan Lilla Nygatan, Lejonstedts gränd, Stora Nygatan och Tyska brinken. Leijonsköld kom från Jönköping och gjorde karriär sedan Axel Oxenstierna upptäckt hans administrativa talanger. Nu var han rik, adlad, kammarråd och vice president i nybildade kommerskollegium för handel, industri och sjöfart. Så småningom drog han sig tillbaka som friherre till Älvkarleby.

Nya ägare tog över palatset. 1856 grundades Stockholms Enskilda Bank av O A Wallenberg, som 1860 köpte upp hela kvarteret. Han lät riva några mindre värdefulla hus till förmån för bygget av stadens första riktigt storslagna bankbyggnad på Lilla Nygatan 23. Med engelska klubbhus, banker och försäkringsbolag som förebilder skapade arkitekten J F Åbom ett litet renässanspalats i romersk stil åt banken. Efter några år omvandlades det angränsande adelspalatset till kontor och bostäder för bankens anställda.

Här kan du se var i Stockholm vi befinner oss

På 1890-talet byggdes husen i kvarteret samman under ledning av Rudolf Enblom och en skulptur av “Moder Svea” tillkom på fasaden mot Stora Nygatan. Som överlärare i byggnadsform- och byggnadskonstruktionslära under trettiotre år vid Tekniska skolan, kom Enblom att påverka en hel generation byggnadsingenjörer. Stockholms Enskilda Bank var länge helt inriktad på krediter till företag och industrier i det framväxande, moderna näringslivet. Familjen Wallenberg kom därigenom att med banken som bas för maktposter i många av landets viktigaste industriföretag, bygga upp ett unikt inflytande i svenskt affärsliv. 1915 flyttade banken in i ett nytt huvudkontor ritat av Ivar Tengbom vid Kungsträdgården.

Så småningom flyttade Utrikespolitiska Institutet in på Lilla Nygatan 23 och blev kvar till 2005. 1972 slogs Stockholms Enskilda Bank samman med Skandinaviska banken och bildade dagens SEB, Skandinaviska Enskilda Banken.

Läs mer om vår julkalender och se de andra luckorna här