Bröderna startade sin verksamhet i den Permanska Malmgården som legat vid Kungsholmstorg sedan 1670. År 1902 revs malmgården för att ge plats åt ny bebyggelse. Redan 1890 hade en den stora tegelbyggnaden i tysk nygotisk stil stått färdigt. Den nya byggnaden, med betäckningen Mullbärsträdet 6, kom att bli S:t Eriks bryggeris huvudkontor. Huset åtta våningsplan på sammanlagt 7 800 kvadratmeter kontorsyta innehöll sköljlokaler samt malt- och kornvind.

Här kan du se var i Stockholm vi befinner oss

S:t Eriks Bryggeri räknades till de ståtligaste bland de nybyggda bryggerierna som uppfördes kring sekelskiftet 1900. Till fasaderna användes rött obehandlat tegel, vilket var vanligt för industribyggnader vid tiden, med ornamentik i gul puts. Bottenvåningen mot Kungsholmstorg fick en naturstensliknande putsrelief.

Mot slutet av 1800-talet var S:t Eriks Bryggeri störst i staden. Vattnet till ölbryggningen togs från Riddarfjärden med hjälp av en 400 alnar (cirka 237 meter) lång rörledning konstruerad av Bolinders Mekaniska Verkstads AB som fanns i närheten vid Klara sjö. År 1908 blev S:t Eriks Bryggeri AB uppköpt av Stockholms Bryggerier men byggeriverksamheten fanns dock kvar vid Kungsholmstorg fram till 1929 när den på grund av en överetablering inom näringen i Stockholm lades ned.

Vid mitten av 1980-talet renoverades Mullbärsträdet 6 och användes därefter som kontorslokaler för bland annat Tidningsutgivarna (TU) och Pressens Opinionsnämnd var på det kallades Pressens Hus.  Sedan år 2004 som ägs fastigheten av försäkringsbolaget AFA. År 2010 återuppstod S:t Eriks bryggeri numera ägt av ölimportören Galatea AB och med lokaler i Arlandastad.

Läs mer om vår julkalender och se de andra luckorna här