Lucka 23: Den svenska metoden
VISA BILDTEXT
The Swedish Method. Bild ur Atlas Copcos historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

UR ARKIVET AV: Anders Johnson 2020-12-23

Lucka 23: Den svenska metoden

I slutet av 1940 talet lanserade Atlas Copco (då Atlas Diesel) tillsammans med Sandvik ”den svenska metoden” för bergborrning enligt principen ”en man – en maskin”.

Den typ bergborrning som dominerade i världen på 1940-talet baserades på ”den amerikanska metoden”. Den byggde på stora maskiner som betjänades av flera personer. Det tog lång tid att flytta och göra i ordning maskinen när man skulle börja borra på ett nytt ställe. I slutet av 1940 talet lanserade Atlas Copco (då Atlas Diesel) tillsammans med Sandvik ”den svenska metoden” för bergborrning enligt principen ”en man – en maskin”.

Sandvik utvecklade borrkronor i hårdmetall och Atlas Copco stod för övrig utrustning. Metoden byggde på en liten behändig utrustning som kunde betjänas av en person. Det gick snabbt att förflytta sig och förbereda för borrning. Den svenska metoden blev internationellt framgångsrik.

Julkalender 2020

I årets julkalender berättar vi om framgångsrika svenska innovationer. Det handlar om produkter, företag och personer – men också om idéer och företeelser, som till exempel det svenska kösystemet. Gemensamt är att de har sitt ursprung i Sverige men lämnat avtryck långt utanför det egna landets gränser.

Kalendern bygger på boken Made in Sweden, skriven av Anders Johnson (Förlaget Näringslivshistoria).

KÖP MADE IN SWEDEN HÄR