Det är kring Lucia och jul som det gula brödet med russin bakas. Saffransbrödet ansågs förr i tiden ha magiska krafter och åts av såväl djur som människor för att välsigna nästkommande skörd. Som de flesta svenska traditioner så är ätandet av saffransbröd vid jul en importerad tradition, i det här fallet från Holland, där man under årets längsta natt bakade så kallade dyvelskatter (sv. Djävulskatter) för att blidka djävulen.

Saffranets historia i Sverige är starkt kopplat till handel och förmodligen kom det första saffranet med holländska köpmän som tog med sig en mängd varor från orienten till Göteborg. När sedan Svenska Ostindiska Companiet (1731-1813) grundades av svenska, holländska och brittiska handelsmän så gick rutten Göteborg – Kanton. Skeppen seglade ut med material till skeppsbyggen som såldes i Spanien mot silver, vilket sedan användes för att köpa kryddor, te, porslin och siden i Kina. Under senare århundraden har saffran, som ibland är dyrare än guld, importerats till Sverige av bland andra Arvid Nordqvist och finns idag att köpa på såväl apotek som i mataffären.

Se hela kalendern här.