Ågesta är ett område i Huddinge kommun, någon mil söder om Stockholm. Den avgränsas i norr av sjön Magelungen och väster av Ågestasjön och består till största delen ett friluftsområde. Det natursköna områden har varit bebyggt sedan äldre järnålder och de namnet Ågesta härrör förmodligen från 1300-talet.

Mer än bara en skogsbeklädd rekreationsyta är Ågesta även hem för Sveriges första kommersiella kärnkraftverk, Ågestaverket, även kallat R3 eller Adam. Ågestaverket är insprängt i berget och ritat av arkitekten Sture Frölén. Dess reaktor var i drift från 1963 fram till 1974.

Här kan du se var i Stockholm vi befinner oss

Beslutet om att bygga Ågestaverket togs i slutet på 50-talet och syftet var att göra Sverige mindre beroende av olja. Som ett led i denna vision skulle även uranet som kraftverket drevs av komma från Sverige. Tillgången på inhemskt uran visade sig dock vara för liten och endast en tredjedel av bränslet kom från Sverige.

Ågestaverket stängdes 1974 på grund av dålig lönsamhet samt nya säkerhetsbestämmelser. I framtiden skulle de svenska kärnkraftverken av förståeliga skäl byggas längre från tätbebyggda områden.

Kraftverket ligger idag i malpåse men är i princip helt intakt, bränslet är flyttat och förvaras i mellanlagret utanför Oskarshamn. Ågestaverket är fortfarande bevakat och visas endast upp vid sällsynta tillfällen. Området runt kraftverket används idag av Stockholms brandförsvar som övningsfält.

Läs mer om vår julkalender och se de andra luckorna här