År 1965 är byggandet igång av den mäktiga Assuandammen i Egypten. De mer är 3 000 år gamla klipptemplen vid Abu Simbel ska flyttas undan Nilens vatten till en plats belägen högre upp över vattenytan. Templen, inklusive gigantiska statyer föreställande farao Ramses II och sfinxer, måste flyttas undan från det stigande vattnet i den 50 mil långa sjön som bildades av Assuandammen. Tempelflytten var en operation som kom att utföras av ett konsortium där Skånska Cementgjuteriet, dagens Skanska, och Svenska Entreprenadsaktiebolaget, dagens SEAB, ingick. Även Atlas Copco och Sandvik bidrog till projektet inom sina specialområden.

Den unika flyttmetoden, som utvecklats i Sverige, innebar att man sågade itu templet i 1 042 bitar som lyftes upp och monterades ihop igen på en platå 64 meter ovanför den ursprungliga platsen. Inget lätt arbete då varje stenblock vägde upp till 22 ton. Stenar sågades, statyer flyttades och ett nytt konstgjort berg göts, allt med konsultråd från det svenska företaget Vattenbyggnadsbyrån. Arbetet med flytten av den ovärderliga kulturskatten pågick i sex år.

Läs mer om vår julkalender och se de andra luckorna här!