Hästholmen, som området hette då, hade inte några landförbindelser så alla transporter var tvungna att ske via båt eller pråm. Förutom egen båt hade företaget flytande magasin samt bogserbåt som transporterade varor och människor mellan Stadsgården och kvarn området.

Här kan du se var i Stockholm vi befinner oss

I början av 1920-talet togs kvarnen över av KF som byggde ut fabriksområdet. I och med detta ökade antalet anställda kraftigt vilket ledde till att KF byggde flera magasin och arbetarbostäder i funkisstil på södra sidan av ön, en bro över Hästholmssundet och samt en av Sveriges första privata betongvägar. Samtidigt som den stora bebyggelseexpansionen skedde bytte området namn från Hästholmen till Kvarnholmen.

Senare byggdes en fabrik för tillverkning av knäckebröd och pasta, ett cisternområde samt flera magasin. Expansionen och exploateringen av området fortsatte fram till slutet av 1970-talet då KF drabbades av ekonomiska svårigheter.

Efter ett drygt decennium med ekonomiska bekymmer inom KF beslutade kooperationen att lägga ner verksamheten på Kvarnholmen, vilket också skedde 1992. Numera är det bostadsbyggares kranar som dominerar området.

Läs mer om vår julkalender och se de andra luckorna här