Thomas Lipton föddes 1850 i Glasgow, dit hans föräldrar hade flyttat från Irland. Vid nio års ålder beslöt sig Thomas för att sluta skolan och själv tjäna pengar. Vid femton års ålder utvandrade Thomas till USA där han fick tillfälle att sätta sig in i amerikanska affärsmetoder. När han kom tillbaka i tjugoårsåldern öppnade han en egen affär i Glasgow – den första i sitt slag av de otaliga “Lipton markets” som med tiden skulle växa fram överallt. Affären var ganska liten, men han lade ned mycket energi på att hålla den ren och inbjudande. Det var ett annorlunda grepp på den tiden, som blev osedvanligt lyckat.

Efter en tid skaffade han egna lantgårdar som levererade de varor han behövde, och 1890 åkte han till Ceylon, där han köpte mark och anlade egna teplantager. Sommaren 1892 stod Thomas Lipton på sin segelbåt och pratade med Georg Tempelman från Stockholm. Mr Lipton tyckte att herr Tempelman borde lära svenska folket att dricka te. Ett handslag bekräftade att Georg Tempelman, grosshandlare i salt och hampa, skulle bli agent för Liptons te i Sverige. Samarbetet mellan Lipton och Tempelman varade under 85 år, med undantag för andra världskriget. På det sättet blev Lipton ett begrepp för te i Sverige.

Läs mer om vår julkalender och se de andra luckorna här!