Hon hade stort intresse för gymnastik sedan barndomen och var en av 24 kvinnor som utexaminerades från Gymnastiska centralinstitutet i Stockholm år 1893. Utbildningen var en av få som även ogifta kvinnor fick delta i. Som nyutexaminerad flyttade hon till USA för att arbeta som sjukgymnast.

Jag lärde mig den amerikanska leken Basket Ball – Jag önskar att de av er som har skolor ville införa leken. Jag har infört den i Gefle och den har mottagits med stormande bifall av både flickor och gossar, kvinnor och män. Vi leka basketball varje gång på Kvinnliga gymnastiska föreningen: Läderboll, två höga trästolpar med en korg stadigt fäst i toppen på stolpen. Leken sysselsätter så många. Sänder gärna en utförlig beskrivning av den amerikanska boken Basket Ball. – Tycker jag gjorde ett gott kap för svenska ungdomen, när jag lärde den.

När hon så småningom flyttade hem tog hon med sig sporten till Sverige och Gävle, men det var idrottsledaren Bruno Söderström som många år senare tog åt sig äran av att vara den som introducerade basketen i Sverige.

Läs mer om vår julkalender och se de andra luckorna här!