I botten finns en medeltida by som införlivades när staden växte ut på malmarna. Hö var ett ”viktigt drivmedel” och på 1500-talet lät Gustav Vasa inrätta en uppsamlingsplats för hö och halm som bönderna körde in till slottsstallet från omgivande trakter. När så namnet Hötorget slogs fast 1644, bekräftade det en sekelgammal verksamhet. Nästan tjugo år senare bestämde regeringen att det skulle hållas hästmarknad på Hötorget en gång i månaden, och under 1670-talet kom den första stenläggningen.

På 1700-talet etablerades verkstäder med allehanda tillverkning i området. Bland annat timrades här China slott i stor hemlighet innan det forslades ut och sattes upp på Drottningholm. Långt fram på 1800-talet hölls stora höst- och vårmarknader på Hötorget med tillresta bönder och handlare. Även övriga tider såldes här kött, fisk, grönsaker, blommor och enklare charkuterivaror, mjölk, hö och ett sortiment som följde årstiderna. Från norr ledde en naturlig väg fram till torget. På den kom affärssugna lantbor, upplänningar, dalslänningar och långväga norrlänningar till fots eller med häst och vagn. På vintern i släde.

Här kan du se var i Stockholm vi befinner oss

Söderifrån kom stadens handelsidkande borgare och torget blev den naturliga mötesplatsen. På 1880-talet byggdes en saluhall och en stor del av handeln kunde flytta inomhus. 1882 öppnade så västgötaknallen Paul U. Bergström sin första butik vid Hötorget och blev en pionjär inom färdigsydda kläder i olika storlekar. Hos honom gällde fasta priser och det skulle betalas kontant vid köpet. En berömd kund var Vladimir Lenin som köpte kostym på genomresa till Ryssland och revolutionen. Det gick mycket bra för Bergström och 1925 kunde han slå upp portarna till sitt ståtliga varuhus, PUB, med tre våningar under markplan och sju våningar ovan mark.

Sedan några år tillbaka huserar det påkostade hotellet Haymarket by Scandic i hans omvandlade varuhus, med ”vattenhålen” Gretas efter Greta Garbo, som ”blev upptäckt” på varuhuset och Paul efter husets byggherre. På 1950 talet omvandlades Hötorgets närmiljö dramatiskt. Mängder av byggnader försvann för att ge plats åt nya butiker, kontor, biografer och höghus. Saluhallen revs och en ny med rikhaltigt utbud byggdes under jord. Tunnelbanan drogs fram och 1952 öppnade Martin Olsson Sveriges första livsmedelsbutik med öppet på söndagar och kvällar ända till kl 22.00 i den underjordiska tunnelbanestationen.

En logisk fortsättning på den Speceri och Kaffehandel som handlaren Martin Olsson redan 1897 öppnat vid torget, och på 1930-talet flyttat till hörnan Sveavägen/Kungsgatan. Som kanske den första specerihandeln i Stockholm anställde butiken kvinnliga expediter 1916. I början var Hötorget ändstation för tunnelbanans linje 11 till Vällingby och mellan Slussen och Hötorget fick man åka ovan jord. Först 1957 bands hela sträckan genom innerstaden ihop. När Hötorgscity invigdes i april 1958 var det folkfest med hundratusen stockholmare på plats.

Läs mer om vår julkalender och se de andra luckorna här