Atlasområdet ligger i Vasastan och är uppkallat efter verkstadsföretaget AB Atlas vars fabriker låg där mellan 1874 och 1924. Fabrikerna låg på bekvämt avstånd från Norra station, som vid den tidpunkten låg vid Norra Bantorget strax norr om Stockholms centralstation, vilket underlättade den tunga varutransporten.

Här kan du se var i Stockholm vi befinner oss

De första åren tillverkade och sålde AB Atlas främst lokomotiv och järnvägsvagnar till så väl Sverige som övriga nordiska länder. När den marknaden var mättad breddade företaget sitt utbud och tillverkade en lång rad produkter, allt från ångmaskiner till nyckelfärdiga hus. År 1924 slog AB Atlas sig samman med AB Diesels Motorer, fick namnet Atlas Diesel och flyttade ut till Sickla i Nacka.

Tre år senare, 1927, revs Fabrikslokalerna vid Atlasområdet och ersattes med bostäder. Även om inget finns kvar av fabrikerna går det att spåra arvet från AB Atlas i kvartersnamn som Loket, Tendern och Pistongen.

Läs mer om vår julkalender och se de andra luckorna här