Mer exakt var det ett område på Djurgårdstadens södra strand som tidigare arrenderats av Djurgårdsvarvet och som kallades för Gröna Lund efter en krog legat på platsen, som Schultheis tog över. Sedan 1600-talet hade marken upplåtits till bebyggelse av bland annat vårdinrättningar för sjömän, bostäder och skeppsvarv. Ett antal byggnader finns kvar på området från den tiden som till exempel Mjölnargården och Bellmanshuset, vilka idag inhyser kontor samt attraktionen Pettsson o Findus värld.

Här kan du se var i Stockholm vi befinner oss

När Schultheis övertog tomten hade den dock sedan länge fungerat som en uppsamlingsplats för sopor. Efter att ha rensat upp skräpet byggde han raskt upp ett plank runt området med entré mot Långa Gatan. Inuti parken byggdes stånd för pilkastning, skytte, porslinskrossning och kraftmätning samt en tältlänga varietéföreställningar. Snart tillkom även kaffeservering och en dansbana.

Fram till 1924 var Gröna Lund utan större konkurrens på Djurgården, men 1924 öppnade Nöjesfältet på andra sidan Långa Gatan, och en infekterad strid om besökarna inleddes. Genom att John Lindgren, sonson till Jakob Schultheis, och Ninni Nilsson dotter till Gustaf Nilsson som ägde Nöjesfältet, gifte sig 1942 så blev de två parkerna en del av samma företag men 1957 lades Nöjesfältet ner. Gröna Lund drevs fram till 2001 av familjen Lindgren, varpå tivolit blev en del av Parks and Resorts koncernen.

Läs mer om vår julkalender och se de andra luckorna här