Vid det som kallades Södra Hammarbyhamnen anlades många industrier i början av 1900-talet. Allt eftersom åren gått har den tunga industrin flyttat och byggts om till kontorslokaler. I samband med Stockholms OS-ansökan i slutet av 1990-talet byggdes det en stor mängd bostäder i området och numera kallas området kort och gott Hammarby sjöstad.

Här kan du se var i Stockholm vi befinner oss

Den första byggnaden i Lumas fabrikskomplex uppfördes 1929–30 och var en av Sveriges första funktionalistiska byggnader. Arkitekterna bakom denna strama skapelse var arkitekterna Artur von Schmalensee och Eskil Sundahl. Byggnaden känns främst igen på lampprovningsrummet som återfanns på översta våningen. Nattetid kunde man se rummet på långt håll och det blev en symbol för byggnaden och företaget.

Produktionen av den ikoniska ”Lumalampan” startade 1930 och första året producerades nästan 3 miljoner glödlampor. Som en del av kooperationen var det inga problem med försäljningen. Enbart de kooperativa föreningarna runt om i Sverige köpte 1,7 miljoner lampor. Allt eftersom åren gick breddades sortimentet och tillverkningen utökades till en mängd olika sorters lampor. Förutom glödlampor tillverkades det även grammofon- och radioapparater samt TV-apparater med namnet ”Lumavision”.

Produktionen lades ner 1977 och de K-märkta byggnaderna tillhör idag ett kontorskomplex med namnet ”Luma park”. Det berömda tornet där lampprovningsrummet huserade är idag konferensanläggning.

Läs mer om vår julkalender och se de andra luckorna här