Lucka 10: Dynamit
VISA BILDTEXT
Annons för Nobels dynamit i "Deutsch-Südwestafrikanische Zeitung"; Swakopmund, 10 november 1906. Källa: Wikimedia Commons.

UR ARKIVET AV: Anders Johnson 2020-12-10

Lucka 10: Dynamit

Dynamiten var epokgörande för bergsprängningen. Genom den kunde borrhålens antal och storlek minskas till en bråkdel mot tidigare. Den möjliggjorde också stora tunnelarbeten och undervattenssprängningar.

Alfred Nobel tog ut 355 patent inom vitt skilda områden, framförallt inom sprängämnestekniken. 1862 lyckades han få nitroglycerin att explodera under kontrollerade former. Sprängverkan var stor. Men nitroglycerin är stötkänsligt och svårt att hantera eftersom det är en vätska. Detta ledde till att många olyckor inträffade.

Nobel bedrev därför en intensiv experimentverksamhet för att minimera riskerna. 1866 lyckade han lösa problemet genom att låta nitroglycerin sugas upp av porös kiselgur. Två år senare fick han patent på uppfinningen, som fick namnet dynamit av grekiskans dynamis, ”kraft”.

Julkalender 2020

I årets julkalender berättar vi om framgångsrika svenska innovationer. Det handlar om produkter, företag och personer – men också om idéer och företeelser, som till exempel det svenska kösystemet. Gemensamt är att de har sitt ursprung i Sverige men lämnat avtryck långt utanför det egna landets gränser.

Kalendern bygger på boken Made in Sweden, skriven av Anders Johnson (Förlaget Näringslivshistoria).

KÖP MADE IN SWEDEN HÄR