Billigare var då Lilla Essingen som vid tidigt 1900-tal fortfarande räknades till utkanterna av Stockholm. Läget, längs strandlinjen, var också utmärkt för att kunna forsla produkter vidare på Mälaren från fabriksbyggnaderna. Redan 1907 hade företaget Primus öppnat fabrik på Lilla Essingen och när även Lux året därpå flyttade sin tillverkning dit, skiftade ön från sömning sommaridyll för Stockholmare till att bli ett nav i stadens näringsliv.

Fyra år efter flytten, 1912, utökade Lux sin verksamhet till att också omfatta tillverkning av dammsugare. De ursprungliga fabriksbyggnaderna, avsedda för lamptillverkningen, kompletterades nu med stadiga fabrikslokaler i rött tegel välanpassade för tidens tunga och vibrerande maskiner. År 1919 bildades Electrolux som en sammanslagning av Lux och det av Axel Wenner-Gren ägda försäljningsbolaget Svenska Elektron AB. Wenner-Gren blev vd och utvecklade företaget till en av Sveriges största verkstadsindustrier.

Här kan du se var i Stockholm vi befinner oss

Under 30-talet lät Electrolux också bygga bland annat ett stort centrallaboratorium i funkisstil. Här samlades sedan allt produktutvecklingsarbete under ett och samma tak. I dessa lokaler inrättades bland annat kyl- och dammsugarlaboratorier och olika experimentverkstäder. År 1936 förstördes stora delar av den gamla bebyggelsen av en brand.

Vid företagets 75-års firande 1994 hade Electrolux vuxit ur Lilla Essingen och 1999 gick flytten till Stadshagen. Under tidigt 2000-tal revs de flesta kontorsbyggnaderna för att ge plats åt bostäder men några av de ursprungliga fabriksbyggnaderna i tegel finns kvar och hyser bland annat den välrenommerade Restaurang Lux.  Även gatorna vittnar om öns industrihistoria namn som Primus- och Luxgatan.

Läs mer om vår julkalender och se de andra luckorna här