Plåten är patinerad och sliten; många timmars hetta har satt sina spår i värmeskåpet från Henrik Gahns AB i Uppsala.

– Det här skåpet har många historier att förmedla. Det kommer från en verksamhet av precis det slag som så många efterlyser i dag: forskningsresultat som kommersialiseras. Från det som ursprungligen hette Upsala tekniska fabrik har vi också en handbrandspruta och en vattenhink – motsvarigheten till dagens kemilaboratoriers nödduschar och sprinklersystem, berättar arkivarien Vadim Azbel om sitt val ur arkivet.

Henrik Gahn d.y. grundade sin tillverkning på egen forskning. Succéprodukten Aseptin, offentliggjord 1868, kunde bevara kött ätbart efter tre månaders lagring vid 30 graders temperatur. Den grundade sig på borsyrans antiseptiska egenskaper. Desinfektionsmedlet Amykos användes vid kirurgiska ingrepp och som munvatten. Men Gahns bolag tillverkade också tvål, och hud- och hårvårdsmedel av alla de sorter. Vem har inte sett flaskan med Watsins keratin hos frisören, eller rakbalsamen Hega och Tabactvålen i parfymbutiken, i alla fall om man är lite äldre?

– Henrik Gahns AB, som låg på östra sidan om ån, den ickeakademiska delen av Uppsala, var ett tag stadens största exportföretag. Runt 1950 hade företaget 400 anställda och en årsomsättning på 16 miljoner, berättar Vadim Azbel.

Sedan hårdnade konkurrensen gradvis. 1964 sålde Henrik Gahns sonson företaget till Barnängen, och fyra år senare, 1968, upphörde tillverkningen i Uppsalafabriken.