Sverige är ett av världens mest globaliserade länder med en stark tradition av att främja en öppen internationell handel och andra internationella kontakter. Dessutom har en tekniskt avancerad industri, och förmågan till nytänkande inom många olika områden, bidragit till att den svenska exporten av varor och tjänster blivit en viktig del av landets ekonomi.

I årets julkalender berättar vi om framgångsrika svenska innovationer. Det handlar om produkter, företag och personer – men också om idéer och företeelser, som till exempel det svenska kösystemet. Gemensamt är att de har sitt ursprung i Sverige men lämnat avtryck långt utanför det egna landets gränser.

Kalendern bygger på boken Made in Sweden, skriven av Anders Johnson (Förlaget Näringslivshistoria).


Lucka 1. AGA-spisen

Lucka 2. Arkiv

Lucka 3. Absolut vodka

Lucka 4. Ambassdeur

Lucka 5. AXE

Lucka 6. Ballograf

Lucka 7. Nife

Lucka 8. Besk

Lucka 9. Tetra

Lucka 10. Dynamit

Lucka 11. Separator

Lucka 12. Bygghiss

Lucka 13. Europapallet

Lucka 14. AGA-fyren

Lucka 15. MTS

Lucka 16. Valla

Lucka 17. Pacemaker

Lucka 18. Losec

Lucka 19. Kösystem

Lucka 20. Säkerhets- tändstickor

Lucka 21. Mineralvatten

Lucka 22. Vasaloppet

Lucka 23. Den svenska metoden

Lucka 24. Tumstocken