Julkalender 2016: Prylar, personer och händelser ur näringslivshistorien
VISA BILDTEXT
Bild ur Liljeholmens Stearinfabriks historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

UR ARKIVET AV: Bodil Hasselgren 2016-11-30

Julkalender 2016: Prylar, personer och händelser ur näringslivshistorien