Stolen går onekligen i stil med huset den en gång stod i. Brand- och Lifförsäkringsbolaget Skånes byggnad i Malmö var en imposant tegelborg som utstrålade styrka och säkerhet.

– Den här massiva skinnklädda ordförandestolen, krönt med en örn, är knappast något för dagens försäkringsbolag med ambitioner om politisk korrekthet och ödmjuka kundrelationer. Den som sitter i den utstrålar auktoritet. En stol som säkerligen passade försäkringsbolagets grundare och första verkställande direktör, disponenten Albert Edgren, konstaterar arkivarien Ture Sjöberg.

Upprinnelsen till företaget står att finna i Försäkringsaktiebolaget Skandias bildande i Stockholm den 12 januari 1855, då regeringen godkände bolagsordningen och kung Oscar I skrev under koncessionen. I och med detta påbörjades en modernisering av försäkringsbranschen. Den framväxande industrins behov av att försäkra dyra industrianläggningar var stort. Bolagets tillkomst kan räknas som en av de viktigaste händelserna i den svenska brandförsäkringens och industrialiseringens historia. Skandias expansion fortsatte i och med att Brand- och Lifförsäkringsbolaget Skåne, efter ett möte på Hotel Kramer i Malmö1883, började formeras.

Den 5 december 1883 antogs den första bolagsordningen och översändes sedan till Kungl. Maj:t för stadfästelse. När 1 919 a-aktier och 2 321 b-aktier var sålda – de inbringade ett aktiekapital på 268 887 kronor och femtio öre – kunde verksamheten börja1884. Symbolen med en örn fanns med redan på de första försäkringsbreven. År 1960 slöts en överenskommelse mellan Försäkringsaktiebolaget Skåne, Skåne-Malmö som namnet då ändrats till, och Skandia om samgående.