Arkivfavoriter: Borgerlighetens modernism
VISA BILDTEXT
Stilguide ur MEA:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

UR ARKIVET AV: Margarita Feldman 2014-10-26

Arkivfavoriter: Borgerlighetens modernism

Bland de företagsarkiv som vi på Centrum för Näringslivshistoria sköter om får vi ofta egna arkivfavoriter. Arkivarie Margarita Feldman, t ex, känner lite extra för en stilguide (c 1932) från MEA.

– Egentligen fungerar broschyren som ett modernt livsstilsmagasin.

Arkivarien och bildredaktören Margarita Feldman bläddrar lite eftertänksamt i häftet som MEA, Militärekiperingsaktiebolaget, gav ut 1932. Det innehåller dock inga uniformer utan visar vilka kläder den moderna kvinnan bör välja om hon vill följa smak, förnuft och modernitet.

– Nog avslöjar råden vilken socialgrupp MEA vänder sig till, konstaterar Margarita Feldman. På den här sidan sägs exempelvis att kläderna för hemmabruk bör matcha hemmets möblering. Och så visas en rad specialsydda vackra klänningar. Det var inte vem som helst som handlade på MEA.

Samtidigt kan man ana hur moderniteten och frigjordheten långsamt vinner mark i samhället. På en sida visas ett exempel på lämplig klädsel för skidlöpning, med modellen iförd gabardinbyxor snörda med remmar kring anklarna. Överklassdamerna förväntades kunna ägna sig åt sport och friluftsliv.

– Den bilden är det enda stället där byxor förekommer. I en textpassage intill rekommenderas istället lämpliga klänningar för vandringsturer . ”Ju mindre fantasi och brokighet i sportkläderna desto mera verklig sportmässighet”. Inte något för moderna sportklädesföretag kanske, säger Margarita Feldman.

MEA i sig är ett stycke social- och affärshistoria, ett initiativ av politikern och försäkringsmannen Sven Palme för att förse officerskåren med billiga uniformer genom att starta ett inköpskooperativ. MEA utvecklade sig till ett modevaruhus, och att ha en egen MEA-aktie var synnerligen exklusivt och berättigade till rabatt vid inköp. Idag finns bara husfasaden kvar av modehuset vid Norrmalmstorg i Stockholm.