Sveriges första kärnreaktor, på Tekniska Högskolan mitt inne i Stockholm, är idag välkänt. Men det är inte mycket att se: bara resterna av ett gammalt kontrollrum skvallrar om att det skett något annat än den eventverksamhet lokalen används för ibland idag.

Mindre känt men mer att se är Ågestaverket, Sveriges tredje reaktor och första kommersiella kärnkraftverk. Det byggdes i Ågesta söder om Farsta i Stockholms södra förorter åren 1957–1964. Det skulle bli ett av ett tiotal små, lokala kärnkraftverk som skulle förse omgivningen med både el och värme, men eftersom det snabbt visade sig bli väldigt dyrt, krymptes planen inom kort till att omfatta just Ågesta. Även i Marviken utanför Norrköping byggdes en anläggning, som dock aldrig togs i bruk.

Det började med en resa till Danmark

Ågestaverket byggdes av AB Atomenergi, Vattenfall och Stockholms Elverk. Asea var en av de större leverantörerna. Reaktorn var en tungvattenreaktor och som bränsle användes svenskt uran som inte anrikats. Konstruktionen valdes delvis för att anrikningen var väldigt dyr, men det fanns ytterligare ett skäl. Genom att använda inhemskt kärnbränsle, som till skillnad från importerat inte krävde internationella inspektioner, skulle det vara möjligt att framställa plutonium till ett svenskt kärnvapenprogram utan insyn.

Ågesta kärnkraftverk togs i drift 1964. Under tio år pågick verksamheten, som dock bara blev lönsam under sitt sista år, 1974, när oljekrisen slagit till. Ett stort antal incidenter inträffade under driftåren, men i samtliga fall lyckades man åtgärda problemen i tid för att inte orsaka större olyckor.

Idag går det att se bland annat turbinhus och kyltorn på berget utifrån. På insidan ser verket fortfarande ut att kunna startas med ett knapptryck, tack vare att det underhålls löpande. Verkets framtid är dock osäker. Röster har höjts för att göra det till museum, men i dagsläget ser det inte ut att bli så.

Svensk vattenkraft i Riga