Hatade och älskade cellullen

PRYLARNA AV: Centrum för Näringslivshistoria 2020-02-27

Hatade och älskade cellullen

Cellullen var från början en illa omtyckt produkt när den den lanserades av Svenska Rayon-Aktiebolaget. Kunderna klagade på att plaggen tappade både form och färg vid tvätten. Sedan dess har den fått en uppsving.

En variant av artikeln publicerades i vår tidskrift Företagshistoria nr 2 2011.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!

Råvaran var cellulosa från skogsbruket, och materialet är i dag mer känt som viskos. Det var 1942 som Svenska Rayon-Aktiebolaget drog igång produktionen i Vålberg, ägare var KF tillsammans med privata intressenter.

Staten garanterade beställningarna, och i mitten av 1960-talet arbetade 1 500 personer på fabriken. KF blev ensamägare och byggde ut för tillverkning av nylontråd. Men textilkrisen slog hårt mot Svenska Rayon-Aktiebolaget och 1977 var rörelsen konkursfärdig.

Sillen banade väg för konserven

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar gick in och stöttade verksamheten av beredskapsskäl, men nedgången för den svenska cellullen fortsatte. På 1980-talet var personalstyrkan nere i 300 personer. Ett sista ryck i svanesången kom 1993 då Refaat El-Sayeds bolag Hebi Health Care köpte bolaget, men 2004 lades fabriken slutgiltigt ner.

Materialets image har dock förbättrats väsentligt sedan andra världskrigets dagar. Nuförtiden beskrivs viskos av vissa som framtidens material då den tillverkas av förnyelsebar råvara.