Prylen: Fjällbrynt messmör
VISA BILDTEXT
Vänster: Betty Svedlund kokar messmör i Vemdalen 1962. Tillverkningen
krävde kontinuerlig tillförsel av ved och att man rörde om
i den stora messmörsgrytan. Foto: Einar Montén, Jamtlis Bildbyrå./Höger: Fjällbrynt.

PRYLARNA AV: Seved Johansson 2024-04-18

Prylen: Fjällbrynt messmör

Messmöret har en lång historia, men ingen vet egentligen när det började tillverkas. Däremot vet man att mesvarorna är en gammal produkt från fäbod­kulturen i mellersta delen av Sverige.

Artikeln publicerades i vår tidskrift Företagshistoria nr 4 2014. 

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!

I årsboken Jämten, 2011, berättas det om att några jämt­ländska for­bönder (bönder som drygade ut sin för­sörjning med att mot betalning utföra olika kör­sysslor) hade en tunna på cirka 18 kilo messmör med sig när de åkte till marknaden i Levanger i Norge 1683. När Carl von Linné gjorde sina resor i norra Sverige intog han gärna en smörgås med messmör på.

Läs också: En världskändis på tallriken

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.

Mesvarorna har varit intimt för­knippade med fäbodarna. På fäbodarna omvandlades mjölken till smör, ost och mes­varor i form av messmör och mesost, vilket var en viktig ekonomisk inkomst­källa. Till­verkning av mesvaror krävde mycket ved, och ett messmörs­kok kunde ta en hel dag, beroende på hur mycket vassla som skulle kokas in.

Namnet messmör lyckades de få registrerat som en patenterad märkes­vara, vilket innebär att det i dag är Sveriges näst äldsta i bruk varande märkes­vara.

Att sköta omrörning i de stora messmörs­grytorna och se till så att det inte brändes vid, var ett av bu­tösernas (kvinnor som arbetade med djuren på fäbod­vallarna) jobb. Messmör tillverkas av vassle som är en biprodukt från ost­till­verkningen.

Vasslen är en tunn vätska som ser ut som vatten, men som är mycket närings­rik. Ost­tillverkarna upptäckte att om man kokade vasslen i gjut­järns­kärl så tjocknade den när vätskan avdunstade.

En glad Sundsvalls Mjölkcentral-medarbetare visar upp två mellannorrländska mejeriprodukter, smör och messmör, 1965. Ur Arla Foods historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

I dag till­verkas messmör i stora rostfria tankar i ”messmörets huvud­stad” Östersund, och säljs i hela landet. För 85 år sedan, 1939, började Jämt­lands mejeri­förening saluföra Fjäll­brynt messmör. Namnet messmör lyckades de få registrerat som en patenterad märkes­vara, vilket innebär att det i dag är Sveriges näst äldsta i bruk varande märkes­vara.

I dag har mesvaror börjat användas inom matlagning och vid choklad­tillverkning, vilket innebär att produkten med sitt ursprung i fäbod­kulturen fortsätter att vara en del av mat­kulturen. Ordet mes i messmör och mesost kommer från det norska ordet myse som betyder just vassla.

Läs också: Gräddfil – en modern sommarklassiker