Enligt reklamen nedan (som knappast lär ha uppskattats av Mjölkcentralen som tillverkat gräddtetran) skulle man inte kunna känna någon skillnad på Prädd och riktig grädde i kaffet.

Lika liten skillnad visade det sig vara mellan gräddpulvret och tvättmedel. Som en motreaktion mot den allt mer förkonstlade maten kom Gröna vågen. Den då unge aktivisten Björn Gillberg hade observerat att ingredienserna i Prädds gräddsurrogat var förvånansvärt lika dem i vanligt tvättmedel och bjöd in pressen att se på när han tvättade sin skjorta i Prädd. Aktionen var mycket effektiv – produkten dog genast på marknaden.

Annons för Prädd ur ICAs historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.