Näringslivshistoria

Svensk näringslivshistoria är berättelserna om entreprenörer, företagare, företag och affärsfenomen.  Våra artiklar om näringslivshistoria berättar om framgångarna och misslyckandena – och påminner om produkterna du glömt.