UR Samtiden: Axel Wenner-Gren

NÄRINGSLIVET AV: Margarita Feldman 2020-08-10

UR Samtiden: Axel Wenner-Gren

Axel Wenner-Gren (1881-1961) var en av Sveriges stora entreprenörer. Han skapade Electrolux som redan från början blev en världssuccé. Han gjorde dammsugaren och kylskåpet till produkter som varje hushåll hade råd med. Lyssna på berättelsen om Axel Wenner-Gren på UR Play!

Axel Wenner-Gren (1881-1961) var en av Sveriges stora entreprenörer. Han skapade ett företag som redan från början blev en världssuccé. Han gjorde dammsugaren och kylskåpet till produkter som varje hushåll hade råd med, vilket innebar en revolution i hemmen, och inte minst för kvinnorna.

Se föreläsningen på URplay

UR Samtiden - Ekonomi och mynt

I boken “Shape living för the better” nyanserar journalisten och författaren Ronald Fagerfjäll bilden av Axel Wenner-Gren – Electrolux grundare. Istället för en man som av sin samtid betraktades som bedragare, träder det fram en person som snarare går att jämföra med dagens entreprenörer som Elon Musk och Steve Jobs.

 

Föreläsningen är inspelat den 20 maj 2020 i Guldrummet på Historiska museet, Stockholm, som en del av UR Samtiden – Ekonomi och mynt. Arrangör: Kungliga Myntkabinettet i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria.