Frihet är något som formas i gemenskap mellan människor.  Familjer, föreningar och det övriga civilsamhället är grunden för ett fritt samhälle där politiken har gränser. På samma sätt bygger en fri ekonomi på att företag och andra aktörer tillåts samspela på en fri marknad.  Näringsfriheten är en förutsättning för att detta ska kunna ske.

Ett samhälle utan ekonomisk frihet är inget fritt samhälle. Näringsfriheten är alltså en garant för att människan ska kunna växa och utvecklas till sin fulla potential i gemenskap med andra.  Så skapas resurser och ekonomiskt utrymme för enskilda individer och familjer att leva sina liv som de själva vill.