Den har betytt allt i allt när vi utvecklade våra idéer kring digitala spel. Utan den hade vi inte haft våra två miljarder kopior av Angry Birds-spel ute över hela världen. Utan näringsfriheten hade vi aldrig kunnat bygga ett av världens snabbast växande varumärken.