Lucka 4: Så skapas en standard
VISA BILDTEXT
Bild ur Gumealius annonsbyråns arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

NÄRINGSLIVET AV: Gustav Norqvist-Svensson 2022-12-04

Lucka 4: Så skapas en standard

Standardisering är processen att ta fram en standard. Hos SIS sker arbetet i kommittéer där standarden tas fram baserad på konsensus mellan deltagarna. En standardiseringskommitté kan starta på initiativ av en eller flera parter – vem som helst kan kontakta SIS med förslag. Anledningen är ofta att man ser ett behov av tydliga riktlinjer och enhetliga krav eller rutiner inom ett visst område.

Resultatet av arbetet är i de flesta fall ett dokument med en överenskommen standard som fastställs av SIS. Vissa kommittéer tar också fram andra typer av dokument. Det kan till exempel vara tekniska specifikationer, tekniska rapporter eller handböcker.

SIS har ett stort förvaltningsansvar och upphovsrätt till svenska standarder. De går att köpa på SIS webbplats i både tryckt och digitalt format. Där finns också europeiska och globala standarder eftersom SIS är en del av det europeiska standardiseringsorganet CEN och det globala ISO.

Julkalender 2022

Vad är en standard, hur kan det tillämpas och vilka standarder har vi? I årets julkalender berättar vi allt du inte trodde du ville veta om standarder – från hur en standard skapas till olika oväntade standarder som finns ute i samhället.