Kulturarvskonferens i Kina - Heritage across borders
VISA BILDTEXT
Heritage Across Borders.

NÄRINGSLIVET AV: Anders Houltz 2018-09-27

Kulturarvskonferens i Kina – Heritage across borders

ACHS, Association of Critical Heritage Studies, anordnade en stor internationell konferens om kulturarvsfrågor i den kinesiska sjumiljonersstaden Hangzhou sydväst om Shanghai den 1–6 september.

 

Värd för konferensen var Zhejiang University, ett av Kinas tre högst rankade universitet, och alla aktiviteter hölls på ett av campusområdena i Hangzhou. Strax under 500 deltagare från hela världen medverkade, med viss dominans från Europa, USA och värdlandet Kina.

Vad är då på gång inom den internationella kulturarvsforskningen? Konferensens tema var ”heritage across borders” och som väntat präglade gräns- och nationalitetsproblematiker flera sessioner. Detta ämne innehåller många konfliktytor, och kulturarvsfrågornas politiska dimension blev förstås extra tydlig mot bakgrund av värdlandets auktoritära system. Intressant nog handlade många presentationer om de juridiska aspekterna av kulturarv. Flera handlade också om uttolkning av internationella konventioner och överenskommelser, som t ex ICOMs Convention for Intangible Cultural Heritage (CICH).

En av de mer intressanta sessioner som jag lyssnade på handlade om ”gender construction, perpetuating cultures and heritage”, en annan om kulturarv ur ett posthumanistiskt perspektiv. Transnationella aspekter på kulturarv, som att exempelvis diskutera ett ”europeiskt kulturarv” i kontrast till diverse nationellt betingade kulturarv, diskuterades i flera intressanta papers. Själv ingick jag i en session med rubriken “Museum Objects and Knowledge across Borders”, och i min presentation diskuterade jag konsekvenser och möjligheter i samband med digitalisering av museisamlingar med utgångspunkt från projektet Digitala modeller.

 Läs mer om vår nya bok om Ericsson och Kina

En allmän reflexion är att näringsliv och företag inte tycks ha någon framträdande roll inom dagens internationella kulturarvsstudier. Många forskare berör visserligen näringslivsaspekter som en bland flera faktorer, men få lägger direkt fokus på dessa frågor. Likaså har arkivfrågor, som rimligen borde vara högst relevanta i sammanhanget även de, en undanskymd roll i sammanhanget. Detta är anmärkningsvärt och kanske är det en uppgift för Centrum för Näringslivshistoria att i framtiden lyfta dessa frågor – exempelvis genom att anordna en session om företagsarkiv som kulturarv då ACHS anordnar nästa konferens i London 2020.