På söndag 11/8 föddes för exakt 200 år sedan Johan August Gripenstedt. Efter en uppväxt i relativ knapphet valde han att bli militär, vilket också innebar en utbildning i teckning och grafisk teknik. Snart gick han emellertid in i politiken, samtidigt som ett rikt giftemål tryggade hans ekonomi. Det blev sensation när han 1848, ännu inte 35 år, blev utnämnd till statsråd.

Han kom att sitta i regeringen under lång tid, och bli en av dem som ledde Sveriges in i modernisering. Han var aktiv när det gällde frihandeln, järnvägarna, grundandet av ett nytt banksystem, införandet av näringsfriheten och inte minst förnyandet av riksdagen från en ståndsriksdag till ett tvåkammarparlament. Inte minst vi själva visar på honom som ett viktigt exempel på hur det svenska samhället förmår ta beslut om viktiga reformer. Han avled 1874, efter ett liv mitt i historiens centrum.