Näringsfriheten är avgörande för att ge rum för vår kreativitet och våra möjligheter att växa genom företagande. Utan den skulle sådant vara reserverat för en liten minoritet av oss i stället för att vara en rättighet för alla.

Just i vår tid kan vi se hur exempelvis IT-sektorn, som inte är reglerad, ger många unga chans att lyckas.