Men långt högre än dessa materiella tjänster [livsmedelsimportens] ställer jag dem, som handeln gjort och gör åt mänskligheten, i odlingens och upplysningens intresse. Ty, då inkräktaren blott lämnar efter sig nedbrända och blodbestänkta ruiner i erövrade länder, och agget i besegrade hjärtan; när missionären och vetenskapsmannen, hvilkas nit ingen kan uppskatta högre än jag, framgå blott såsom den ensliga farkosten på havet, vars fåra sammanfaller det ögonblick kölen genomskurit vattenspegeln: då framtränger handeln såsom en murbräcka, hvilken nedbryter varje hinder, som en förvillad statskonst eller förvillade seder uppställt mot den mänskliga odlingens framsteg.