Företagande kräver ett stort mått av frihet. Idén att det kan sitta ett slags politiskt utsedd industrikansler någonstans i Stockholm och diktera marknaden är helt fel – på samma sätt är statliga investeringsfonder dåliga. För människor – inte staten – är det som utgör marknaden.

Statliga incitament kan te sig goda vid första anblick, men det är omöjligt att förutse dess konsekvenser. De skapar bidragsentreprenörer som lägger mer tid på att hitta bidrag än affärsutveckling, det får mindre företag som inte kan lägga om produktionen efter de senaste riktlinjerna att gå under och onödig byråkrati hindrar många från att över huvud taget ta steget och bli företagare.

Näringsfrihet innebär att företag både får startas men också verka. Det i sin tur förutsätter att människor får göra så fritt från korrumperade inspel från aktörer utanför marknaden.

Fri företagsamhet ger förutsättningar för människor att skapa välstånd och realisera drömmar. Med det i åtanke kommer vårt land att bli än bättre och rikare de kommande 150 åren.