Bland näringsfrihetens fiender har inte bara funnits politiker och byråkrater. Många företagare och företagarorganisationer har genom historien bekämpat näringsfrihet och konkurrens. Jordbruket och livsmedelsindustrin har varit notoriska försvarare av olika importhinder. Näringslivets byggdelegation var motståndare till att tillåta friggebodar.

Apoteken kämpade under lång tid för sitt monopol på läkemedelstillverkning. Bokhandelns organisationer slogs för att behålla etableringskontrollen inom bokhandeln och regleringen av bokpriserna. Köpmannaförbundet har arbetat för reglerade affärstider. Konkurrenterna försökte inledningsvis sätta krokben för EPA, H&M, IKEA och Kapp-Ahl därför att de höll för låga priser.

Redan 1776 konstaterade Adam Smith: ”Personer inom samma bransch träffas sällan, ens för nöje eller förströelse, utan att samtalet slutar i en sammansvärjning mot allmänheten eller i något påhitt för att höja priserna.”