Näringslivets historia är en viktig del av Sveriges historia. De senaste 150 årens ekonomiska utveckling hade inte varit möjlig utan ett aktivt och blomstrande näringsliv. Men även den politiska utvecklingen är beroende av vad som händer inom näringslivet. Det finns en interaktion mellan politik och näringsliv som inte bara tar sig uttryck i förändrade regelverk och skattefrågor.

De politiska beslut som öppnade för ett friare näringsliv vid mitten av 1800-talet var grundläggande för den ekonomiska utvecklingen, men relativt snart stod det också klart att den ekonomiska omvandlingen behövde styras, vilket bidrog till att vi mot slutet av 1800-talet fick en mer detaljerad lagstiftning för företag och branscher. Vi har de senaste 100 åren kunnat följa hur pendeln svängt mellan en aktiv statlig näringslivspolitik och en mer öppen och liberal politik. Samtidigt har de ekonomiskt-teoretiska husgudarna bytts ut – Marx, Keynes, Schumpeter och Friedman har alla haft en viktig roll att spela bakom politikens och näringslivets utveckling. Det är denna dynamik som gör det så spännande att följa och analysera näringslivets förändring och utveckling.