Efter framgångarna
VISA BILDTEXT
Liljevalchs konsthall och Dunkers kulturhus är exempel på byggnader som finansierats av donationer från framgångsrika företagare. Foto: Tekniska museet.

NÄRINGSLIVET AV: Anders Johnson 2023-02-16

Efter framgångarna

Det ligger i entreprenörers natur att hela tiden söka nya utmaningar. Var gör man då om man efter att ha uppnått stora framgångar inte har några tankar på att sätta sig på en parkbänk och mata duvor?

Artikeln publicerades i vår tidskrift Företagshistoria 2022 nr 1.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!

ETT ALTERNATIV ÄR att fortsätta inom det område där man har nått sina fram­gångar. Det bästa exemplet på detta bland svenska uppfinnare är Carl Edvard Johansson i Eskilstuna, mer känd som “Mått-Johansson”. Efter att ha konstruerat sin geniala måttsats vid 34 års ålder 1898, fortsatte han fram till sin död 1943 att lösa olika problem kring precisions­mätning.

Gustaf de Laval gjorde ett annat val. Han var med sina revolutionerande separatorer och ång­turbiner ett av Sveriges största industri­snillen. Vid 46 års ålder 1891 var han klar med dessa uppfinningar, och var nu en mycket förmögen man. Därefter splittrade han sig på för många områden och visade att han saknade sinne för ekonomiska realiteter. Han drog inte erfarenhet av sina miss­lyckanden, utan gjorde om samma misstag flera gånger. de Laval avled vid 67 års ålder 1913.

Läs också: Hyllade snillen eller bortglömda grundare?

Han efterlämnade tillgångar på 973 kronor. Därtill fanns en briljan­tring och en fiol som var pantsatta hos svär­fadern. Skulderna var på omkring fem miljoner kronor. Hans änka, Isabel de Laval, fick ansöka om urarva konkurs för att slippa hamna i skuld.

Uppfinnaren och företags­ledaren Gustaf Dalén var 42 år gammal under det dramatiska året 1912 när hans fyr­system fick sitt stora internationella genom­brott, då han miste synen genom en spräng­olycka, och då han tilldelades Nobel­priset i fysik. Att han blev blind, gjorde att Dalén höll på att ge upp. Men han återvann sin driv­kraft, och året därpå åter­inträdde han som vd i AGA. Dalén ledde företaget fram till sin död 1937, men han ägnade sig även en del åt uppfinnande.­

Dalén insåg dock att han mest skulle vara till besvär om han involverade sig direkt i AGA:s konstruktions- och utvecklings­arbete. Han hittade därför ett eget utvecklings­projekt 1922, nämligen att försöka ta fram en bränsle­snål köksspis. Utvecklings­arbetet ägde rum i det egna villa­köket på Lidingö i Stockholm. Dalén angav hur spisen skulle se ut, AGA tillverkade eller beställde den nödvändiga utrustningen medan Daléns familje­medlemmar och köks­personal fick läsa av den mätutrustning som användes vid experimenten. 1929 var AGA-spisen klar för lansering.

Läs också: Gustaf Daléns pris och prövning

Carl Munters och Baltzar von Platen var bara 25 respektive 24 år gamla när de 1922 presenterade sitt examens­arbete vid Tekniska Högskolan i Stockholm – det första lätt­hanterliga och behändiga kylskåpet i världen, lämpat för hushålls­bruk. Deras uppfinning baserades på absorptions­teknik och var helt utan rörliga delar. Den köptes av Electrolux 1925. Munters och von Platen kom därefter att var för sig ägna sig åt uppfinnar­verksamhet i egen regi. Munters tog ut över tusen patent. Arbetet med kylskåpet ledde in honom på utvecklingen av isolerings­material – bland annat skum­plast – och värme­växlare.

1955 grundade han, tillsammans med Marcus Wallenberg, Carl Munters & Co, för att exploatera sina uppfinningar kring bland annat avfuktning och annan fukt­reglering. 1937 uppfann von Platen en högtrycks­press, Quintus­pressen. Fem år senare slöt han ett avtal med Asea som gav företaget rätt att vidare­utveckla konstruktionen, vilket ledde till att Asea blev först i världen med att kunna fram­ställa syntetiska diamanter 1955. Baltzar von Platen var en excentrisk person som påstod sig kunna prata med andar och som drömde om att uppfinna en perpetuum mobile, alltså en evighets­maskin.

Baltzar von Platen och Carl Munters. Bild ur Electrolux historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.

Axel Wenner-Gren, 74, utanför Electroluxfabriken på Lilla Essingen år 1955. Foto: K W Gullers. Källa: Electrolux historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

WENNER-GRENS MISSLYCKADE PROJEKT
Electrolux utvecklades under Axel Wenner-Grens ledning till ett världs­ledande företag inom området hushålls­maskiner. Han var en mycket besvärlig person med stort själv­hävdelse­behov. Hans stora framgångar som företagare gjorde att han även trodde sig kunna göra avgörande insatser i världs­politiken. Vid 58 års ålder lämnade Wenner-Gren sina uppdrag i närings­livet 1939 för att på sin stora lyx­kryssare Southern Cross bege sig runt i världen och mäkla fred.

Ingen ledande politiker tog dock den politiskt okunnige och pompöse svensken på allvar. Däremot ledde Wenner-Grens umgänge med höga nazist­ledare till att USA:s ledning (felaktigt) misstänkte honom för att vara en tysk spion. Wenner-Gren kom under kriget att vistas i Latin­amerika och efter hem­komsten till Sverige var hans ekonomiska ställning försvagad.

Läs också: De Lavals gärning lever vidare

Även hans omdöme var uppenbarligen skadat. Det har sagts att han “lyckades med en nästan kuslig precision välja med­arbetare som inte höll måttet och råkade ibland ut för rena svindlare”. Han började nu göra stora – oftast helt misslyckade – satsningar, bland annat på Wegeratorn (en omöjlig energimaskin) och Mawen (en flygmotor
som aldrig lyfte). Lokal­tågssystemet Alweg, som gick på ett spår högt upp i luften, byggdes dock på ett par ställen i världen.

Hans sista och största (misslyckade) projekt gällde att inom ett jätteområde av orörd natur i den kanadensiska provinsen British Columbia anlägga världens största kraftverk samt en rad gruvor, järnvägar och skogs­industrier.

Under stor uppmärksamhet och med kommunal uppbackning inledde Wenner-Gren 1958 ett misslyckat försök att bygga upp en stor dator­industri i Bollmora i Tyresö kommun. Även den misslyckade datorn, Alwac (Axel Leonard Wenner-Gren Automatic Computer), var uppkallad efter Wenner-Gren. Hans sista och största (misslyckade) projekt gällde att inom ett jätteområde av orörd natur i den kanadensiska provinsen British Columbia anlägga världens största kraftverk samt en rad gruvor, järnvägar och skogs­industrier.

I sin strävan att bygga monument över sig själv framträdde Axel Wenner-Gren gärna som fri­kostig donator. Han gjorde också flera stora donationer – även om hans försämrade ekonomi gjorde att en del av de vidlyftiga löftena inte kunde infrias. Axel Wenner-Grens ekonomi blev alltmer ansträngd och 1956 sålde han sitt ägande i Electrolux till Wallenberg­sfären. År 1961 avled han praktiskt taget ruinerad.

Henry Dunker.

DONATORERNA SOM GJORT SKILLNAD
Många framgångsrika företagare har, likt Axel Wenner-Gren, avrundat sin karriär med en insats som donator. Den inter­nationellt mest kände svensken är givetvis Alfred Nobel. Han saknade egna barn, och var allmänt skeptisk till arvsrätten, varför han hellre ville att hans förmögenhet gick till ädlare ändamål än till efterlevande släktingar.

Den ekonomiskt mest betydelsefulle svenske donatorn är Knut Wallenberg, även han barnlös. Den stiftelse han instiftade hade, i likhet med flera andra stiftelser i stora ägar­dynastier, bland annat till syfte att säkra släktens inflytande vid generations­skiften. Genom att avstå från en del av förmögenheten och avkastningen, kunde man säkra makten.

Läs också: Bra utbildning för en bra start

På många håll runt om i Sverige finns stiftelser och institutioner som har grundats av förmögna företagare, eller deras familje­medlemmar, i syfte att utveckla och stärka lokal­samhället. Mest kända är institutionerna i “Donatorernas stad”, Göteborg med bland annat Carlanderska sjuk­hemmet, Chalmers, Fürsten­bergska galleriet, Dicksonska folk­biblioteket, Röhsska Konstslöjd­museet och Sahlgrenska sjukhuset.

Helsingborgarna har anledning att känna tacksamhet till Henry Dunker, som ledde Helsingborgs Gummifabrik från 1894 till sin död 1962.


Den svenska ort där donatorer
har spelat den största relativa betydelsen är troligen Sandviken där tre stiftelser ger omfattande stöd till personer med anknytning till Sandviken eller till Sandvikens kommun. Stiftelserna är bildade av medlemmar i familjen Göransson, som grundade och under många decennier ägde det företag som i dag heter Sandvik.

Helsingborgarna har anledning att känna tacksamhet till Henry Dunker, som ledde Helsingborgs Gummifabrik från 1894 till sin död 1962. Han testamenterade sin förmögenhet till en fond som huvud­sakligen ska främja Helsingborgs invånare. Pengar från fonden har bland annat bidragit till Stads­teatern, huvud­läktaren på fotbolls­arenan Olympia och Dunkers kulturhus. Under sin livstid var han med om att finansiera Konsert­huset.

Läs också: Carl Munters – King of Cool

Dunkers magnifika bostad, Villa Hevea (hevea av det latinska namnet på gummiträdet) blev ett sjukhem. Helsingborgs Gummi­fabrik överlevde inte den inter­nationella konkurrensen, men Henry Dunker ägde även Trelleborgs Gummi­fabrik (från 1964 Trelleborg AB). Därför är det vinsterna i detta företag som i dag bekostar de dunkerska satsningarna i Helsingborg.

En annan skånsk donator var Holger Crafoord. Han var med om att i Lund bygga upp två av efter­krigs­tidens mest framgångs­rika svenska företag, Tetra Pak och Gambro. Crafoord var nära med­arbetare till Ruben Rausing, som 1929 hade grundat förpacknings­företaget Åkerlund & Rausing. Crafoord blev vd i Åkerlund & Rausing och delägare i bolaget 1946. Tetra Pak grundades som dotter­bolag 1951. Efter att Åkerlund & Rausing (men inte Tetra Pak) hade sålts till Tändsticks­bolaget 1965, förmådde Ruben Rausing, med tämligen bryska metoder, Crafoord att sälja sin andel i Tetra Pak.

Läs också: Axel Wenner-Gren, spion eller spänningssökare?

Därigenom blev Tetra Pak Rausings eget familje­imperium. Crafoord frigjorde ett ansenligt kapital som han nu använde för att bygga upp Gambro, ett medicinsk-tekniskt företag kring medicin­professorn Nils Alwalls konstgjorda njurar. Alwall och Crafoord hade träffats på en middag 1961 och Crafoord blev då intresserad av att utveckla och marknadsföra Alwalls konstruktioner. Holger Crafoord var mycket kulturellt och vetenskapligt intresserad och en frikostig donator. 1980 instiftade han Crafoordska stiftelsen som ska främja vetenskap och andra allmän­nyttiga ändamål.

I Stockholm finns Liljevalchs konsthall, skapad genom den förmögenhet som Carl Fredrik Liljevalch den yngre byggde upp – men utan hans medverkan. Liljevalch var engagerad i affärs­verksamhet på många håll i landet. Han var bland annat svenskt ombud för de engelska intressenter som stod bakom exploateringen av de stora malmfälten i Grängesberg.

Liljevalch skrev i sitt testamente att hans förmögenhet bland annat skulle gå till forskning och till Sveriges kontorist­förening. Han hade dock värderat sina tillgångar i underkant, och med tanke på Liljevalchs konst­intresse beslöt testaments­exekutorerna att över­skottet skulle gå till byggandet av den konst­hall på Djurgården, som bär hans namn och som invigdes 1916.

Läs också: Samhällets stöttepelare