När näringsfriheten infördes, liksom övriga reformer runt 1860, började levnadsstandarden i Sverige att fördubblas vart 35:e år. Alltså: varje generation har sedan dess fått det dubbelt så bra som sina föräldrar, mätt i materiell standard. Detta håller ännu i sig in i vår tid. Tala om positiv samhällsomvandling och hur många som fick det så mycket bättre i och med näringsfriheten!

Under de många hundratals år som ledde fram dit tog det nästan 500 år för levnadsstandarden att fördubblas.

Detta är värt att inte bara fira utan också att vårda!