Till en början fanns det inga tydliga regler för hur eller när en bokrea skulle ske – förutom att böckerna som såldes skulle vara minst fem år gamla. Ett förlag började rea ut sitt lager och blev snabbt följd andra. Under 1930-talet kortades tiden på böckerna till fyra år och samtidigt gick de svenska förlagen samman och bestämde sig ett gemensamt startdatum, kring den 15/2, i nära anslutning till löning och skollov. Startdatumet har dock varierat under åren. De låga priserna, och det faktum att man genom realisation kunde tömma sina lager för nya böcker gjorde rean till en viktig och inkomstbringande aktivitet för förlagen. Därtill var det, som en förläggare uttryckte det, en kulturpolitiskt gärning då personer som annars inte hade råd nu kunde får tillgång till litteratur.

År 1940 släpptes den första reakatalogen, ett samarbete mellan förlagen Gebers, Hökerbergs samt Wahlström och Wistrand. För 1945 års realisation satsade Svensk Boktjänst (senare Bokbranschens Marknadsinstitut)på att få samman samtliga svenska förlag till en gemensam katalog. Resultatet blev en katalog med fjorton förlag och sammanlagt 900 titlar, producerad av Svensk Boktjänst. Bokförlaget Bonnier tyckte dock att nackdelarna med en gemensam katalog överglänste fördelarna och gjorde en egen. och fram till 1973 fanns det därför två konkurrerande kataloger – vilket inte kom att bli sista gången.

1950 och 60-talen kan ses som en guldålder för bokrean då man fick stor uppmärksamhet i media, det fanns fortfarande möjlighet till fynd av original utgåvor och rariteter samtidigt som förlagen kunde göra en god affär. Starten på rean var regelrätta jippon där bokhandlare försökte överträffa varandra.

Efter flera stabila årtionden blev 1970 och 80-talen oroliga för bokrean. Detta berodde till stor del på att bokmarknaden såg flera och nya aktörer som konkurrerade med nytryck och specialupplagor till rean. Priset på böckerna ökade och även om mediernas täckande av bokrean fortfarande var stor så var inte tonläget endast positivt. År 1988 valde förlagen att sänka förlagsnettot och rensa rean från specialupplagor vilket var en lyckad räddning som följdes upp under flera år.

Under 1990-talet gjorde den alltmer splittrade bokmarknaden att en stor mängd kataloger släpptes till bokrean. År 1999 gick dock de flesta aktörer samman skickade sin respektive kataloger i ett gemensamt kuvert. Bokrean fortfarande idag en viktig del av bokhandelns marknadsföring och är en vital del av det litterära året.