Under samma tid infördes folkskolan, skråtvånget slopades, en ny aktiebolagslag infördes, inrikes passtvång avskaffades, järnvägens stambanor byggdes, fondbörsen öppnade och tvåkammarriksdagen infördes. Det var början på en mycket framgångsrik period för Sverige. En av de drivande personerna bakom bland annat näringsfriheten var finansministern i dåvarande ministären; Johan August Gripenstedt.

Se övriga delarna i serien:

  • 150 år av näringsfrihet, del 2Innan näringsfriheten infördes 1864 var handel med varor reglerade till ett fåtal platser. Alexander Husebye, Lena Andersson-Skogh och Mats Larsson berättar om Sverige före 1864 och efter
  • 150 år av näringsfrihet, del 3:  För hundra år sedan var telefonen del av en ny utveckling som började med ett svenskt snilleföretag, Ericsson. Alexander Husebye fortsätter berätta tillsammans med Ronald Fagerfjäll och Göran Ahlström
  • 150 år av näringsfrihet, del 4Näringsfrihet var också en förutsättning för den borgerliga kultur som klev fram under slutet av 1800-talet. Alexander Husebye berättar mer tillsammans med Ulrika Knutsson och Lena Johannesson

Producerat av Svenska Filmbolaget 2014 i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria. Programmet har tidigare visats i Axess TV.