Seved Johansson

Frilansjournalist

Frilansjournalist och etnolog med ett förflutet som flygofficer, socionom och konstruktör.