Rolf Åbjörnsson

Rolf Åbjörnsson är ansvarig för Nordias Insolvensgrupp. Mellan 2002 och 2014 var han styrelseordförande här på Centrum för Näringslivshistoria. På Nordia har Rolf under senare år huvudsakligen arbetat med två stora försäkringsbolags konkurser i vilka förekommit en mängd försäkringsjuridiska och skadeståndsrättsliga problem.